- line
01 / 01
+48 606 316 697
Architecture buro

Projekty Unijne

Podniesienie konkurencyjności
SQ LINE Sp. z o.o.

Firma realizuje projekt pt. „Podniesienie konkurencyjności
SQ LINE Sp. z o.o. na rynku międzynarodowym i krajowym poprzez wdrożenie do produkcji nowych innowacyjnych produktów”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) ze środków
Europejskiego Funduszu Regionalnego.
Głównym celem projektu jest rozwój firmy, poprzez podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

Wartość całkowita projektu: 873 300,00 zł
Wartość dofinansowania: 390 500,00 zł

Działamyglobalnie

Polska

+48 606 316 697
biuro@sq-line.eu
SQ line, Koszalin, Polska

NASZE DANE

ADRES

SQ line sp. z o.o.
Ogrodowa 3
76-004 Sianów, Polska

SĄD REJESTROWY

Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 150 000,00 zł

IDENTYFIKATORY

KRS 0000751381
NIP 6692549572
REGON 381494834

Pozostańmy w kontakcie

kontakt
+48 606 316 697
+48 608 519 446
biuro@sq-line.eu
Ogrodowa 3, 76-004 Sianów, Polska
Thank you!. Your message is successfully sent...
We're sorry, but something went wrong
SQ line sp. z o.o.
Ogrodowa 3, 76-004 Sianów, Polska
© SQ line sp. z o.o. 2018-2022.
All Rights Reserved.